/
/
ma Sándor névnap van
2018. Március 18
-1°C / 2°C
a honlap akadálymentes változata
KERESÉS
az oldalon

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

Igazgató: Lővei Éva

Elérhetőségek

7800 Siklós, Járó Péter u. 42.

Telefon: +36 72/579-180, +36 72/579-181

E-mail: szolgaltatasikozpont@siklos.hu

 

I. IDŐSEK OTTHONA

Ellátási terület

Alsószentmárton, Cún, Diósviszló, Drávacsepely, Drávapiski, Drávaszerdahely, Egyházasharaszti, Harkány, Ipacsfa, Kémes, Kisharsány, Kistótfalu, Kovácshida, Márfa, Nagytótfalu, Rádfalva, Szaporca, Tésenfa, Újpetre, Vókány, Kiskassa, Pécsdevecser, Peterd , Babarcszőlős, Bisse, Csarnóta, Drávacsehi, Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Garé, Gordisa, Kisdér, Matty, Old, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Szava, Túrony, Beremend, Illocska, Ivánbattyán, Kásád, Kislippó, Kisjakabfalva, Kistapolca, Lapáncsa, Magyarbóly, Marok, Nagyharsány, Palkonya, Villány, Villanykövesd települések közigazgatási területe.

Ügyfélfogadás

Hétfő

7.30-16.00

Kedd

7.30-16.00

Szerda

7.30-16.00

Csütörtök

7.30-16.00

Péntek

7.30-13.30

 

Az Idősek Otthona munkatársai

Vass    Zoltánné   -    intézményi     elhelyezés ügyintézése

Schmidt Andrea   -    megbízott főnővér

Ivanov Natasa     -    mentálhigiénés csoportvezető

 

Az ellátottak köre

Az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletű, de rendszeres fekvőbeteg,

gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket ápoljuk és gondozzuk.

(1993.éviIII.tv.68§(l)bek.)

Az időskorúakon kívül felvehető és ellátásban részesíthető az a 18. életévét betöltött, napi 4 órát

meghaladó gondozási szükségletű személy is, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni.

(1993.évi III. tv. 68 § (2) bek.)

Ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos

segítséggel képes személyek ellátását biztosítja.

A bentlakásos ellátás engedélyezett létszáma: 160 fő

Az ellátás tartalma

Az intézmény teljes körű ellátást biztosít, mely magában foglalja a napi legalább háromszori étkezést, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával valló ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint lakhatást.

A betegségeket, valamint azokra épülő szövődmények kezelését az intézeti orvos heti két alkalommal 4-4 órában látja el.

Pszichiáter szakorvos nyújt segítséget a mentálhigiénés munkatársak és a gondozók bevonásával lakók pszichés egészségének fenntartásában, helyreállításában, problémáik kezelésében. Hatékonyan   segít   időskori   depresszióban,   demenciában   szenvedő   ellátottaink   kezelésében, életvezetési tanácsot ad segítő beszélgetéseket folytat, esetenként gyógyszeres terápiát javasol.

 

A teljes körű ellátás keretében az étkezés saját konyháról biztosított. Az Intézmény az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, egészségi állapotának, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja -orvosi javaslatra - az előírásnak megfelelően diétás étkezési lehetőséget biztosít az Intézmény. A lakók ruházatának, textíliájának mosását, vasalását az intézmény saját mosodájában végezzük. Az idősek otthonában folyamatosan, 24 órában biztosítjuk a jogszabályi kritériumoknak megfelelő teljes körű komplex (fizikai, egészségügyi, mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás, érdekvédelem) ellátást.

Demens ellátás

A demencia az emlékezet olyan mértékű hanyatlása, mely ellehetetleníti a mindennapi önálló élet vitelét. A gondolkodásban, tervezésben, mindennapi cselekvésekben hanyatlás következik be. A környezetben történő tájékozódás beszűkül időben és térben.

Azon ellátottakat, akiknél a pszichiáter szakorvos közép, illetve súlyos demencia kórképet diagnosztizált, az idősek otthonán belül külön gondozási egységben látjuk el.

 

 

 

 

 

II. IDŐSEK KLUBJA

Klubvezető: Ligeti Marietta

Elérhetőségek

7800 Siklós, Dózsa György u. 8.

Telefon: +36 72/352-836

E-mail: idosekklubja@siklos.hu

 

Ellátási terület

Siklós

 

Ügyfélfogadás

Hétfő

7.15-15.45

Kedd

7.15-15.45

Szerda

7.15-15.45

Csütörtök

7.15-15.45

Péntek

7.15-13.15

 

Az Idősek Klubja munkatársai

Ligeti Marietta - klubvezető

 

Szekszárdi Attiláné - gondozónő

 

Rajcsik Jánosné - demens gondozónő

 

 

 

Idősek klubja

Az ellátottak köre

A saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak számára biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra. Társas kapcsolatokra, étkezésre, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

A nappali ellátás célja

Fizikai ellátás során az étkezésen kívül, lehetőséget biztosít a saját ruhanemű mosására. A személyi tisztálkodás keretében, fürdési lehetőséget biztosít.

A pszichés gondozás fő feladata az ellátást igénybevevőknek a kiegyensúlyozott, nyugodt, nyílt családias légkör biztosítása a szolgáltatáson belüli és azon kívüli életvezetési segítségnyújtás. A szabadidő hasznos eltöltését szolgálják a szervezett foglalkoztatási és kulturális programok. A programok sokszínűsége biztosítja a szolgáltatást igénybevevők, minél szélesebb körének aktivitását.(videó-vetítések, tudományos.- ismeretterjesztő -egészségügyi előadások, egyházi jellegű rendezvények, kirándulások, kulturális rendezvények, felolvasás, esetmegbeszélések, ünnepi megemlékezések, közös névnapok, bálok, kártya, társasjátékok, kézimunka, közös főzés stb.)

 

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

 

III. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

A szociális étkeztetés munkatársa: Kispál Adrienn - szociális segítő

 

Elérhetőségek

7800 Siklós, Dózsa György u. 8.

Telefon: +36 72/352-836

E-mail: idosekklubja@siklos.hu

 

Ellátási terület

Siklós

 

Ügyfélfogadás

Hétfő

7.15-15.45

Kedd

7.15-15.45

Szerda

7.15-15.45

Csütörtök

7.15-15.45

Péntek

7.15-13.15

 

Szociális étkeztetés

Az ellátás tartalma

A szociális étkeztetés a személyes gondoskodás körébe tartozó olyan szociális alapszolgáltatási forma, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítanak. Az étkeztetés igénybe vehető elvitellel és helyben fogyasztással is. Amennyiben helyben, az idősek klubja étkezőjében kívánják elfogyasztani az ételt, az étkezéshez szükséges körülményeket és eszközöket az intézmény biztosítja az igénybevevők számára.

Az ellátottak köre

Azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak étkeztetésre, akik koruk, egészségi állapotuk,

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt saját maguk illetve ellátottjaik részére a legalább

napi egyszeri meleg étkezést nem tudják biztosítani.Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja,

akkor részére a szociális

étkeztetés keretében diétás étkezést (epés, gyomorkímélő, illetve diabetikus stb.) étkezést tudunk

biztosítani.

 

IV. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Elérhetőség

7800 Siklós, Dózsa György u. 8.

Telefon: 72/352-836

E-mail: hazigondozas@siklos.hu

Ellátási terület

Siklós, Matty

 

Ügyfélfogadás

Hétfő

7.15-15.45

Kedd

7.15-15.45

Szerda

7.15-15.45

Csütörtök

7.15-15.45

Péntek

7.15-13.15

 

 

V. CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS (lásd Család és Gyermekjóléti Központ)