/
/
ma Etelka névnap van
2017. December 16
2°C / 5°C
a honlap akadálymentes változata
KERESÉS
az oldalon

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

Siklós Város Önkormányzata ebben a tanévben is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

„A” típusú pályázat:

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú,  illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A részletes pályázati kiírás ITT olvasható, illetve letölthető.

 

„B” típusú pályázat:

A „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A részletes pályázati kiírás ITT olvasható, illetve letölthető.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.