/
/
ma Gerzson névnap van
2018. Február 22
-3°C / 2°C
a honlap akadálymentes változata
KERESÉS
az oldalon

Nyomtatványok

SZOCIÁLIS ÜGYEK NYOMTATVÁNYAI

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a szociális ellátási és szolgáltatási rendszer 2015. március 1-től átalakul.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2015. március 1. napjától megváltozik, így

  • az alábbi ellátási formák igénylése a döntési jogkörrel együtt átkerül a Siklósi Járási Hivatalhoz:

Aktív korúak ellátása:

  • foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
  • rendszeres szociális segély
  • egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye
  • az alábbi ellátási formák 2015. március 1-től megszűnnek:
  • lakásfenntartási támogatás
  • adósságkezelési támogatás
  • méltányos ápolási díj
  • méltányos közgyógyellátás        
  • Az önkormányzati segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel a rendkívüli települési támogatás keretében nyújtandó támogatássá alakul.

Ilyen támogatásban alkalmanként azok a személyek részesülhetnek akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, mert alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadások (pl. elemi kár, haláleset…stb) vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, ill. időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek.

A kérelmeket továbbra is a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Intézményfelügyeleti Osztályán a 3/b irodában kell leadni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon jövedelem igazolást és vagyonnyilatkozatot mellékelve.

A kérelmekről a döntést a Jegyző ill. a Jogi- Ügyrendi és Humánerőforrás Bizottság hozza a mindenkori költségvetésben előirányzott és a rendelkezésre álló összeg erejéig.

HELYI ADÓK NYOMTATVÁNYAI

 

ELEKTRONIKUSAN BEADHATÓ NYOMTATVÁNYOK:

KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES ŰRLAPOK (KITÖLTÉSÜKHÖZ ÁNYK PROGRAM SZÜKSÉGES)

Az ANYK nyomtatványkitöltő program ide kattintva letölthető a NAV honlapjáról

 

 

KÖZTERÜLETTEL KAPCSOLATOS ÜGYEK NYOMTATVÁNYAI