/
/
ma Fülöp névnap van
2017. Május 26
a honlap akadálymentes változata
KERESÉS
az oldalon

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Értékesítési felhívás

Siklós Város Önkormányzata nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi ingatlanait:

Siklós, Belterület 1425/8 hrsz.-ú 801 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan

Siklós, Belterület 1425/9 hrsz.-ú 801 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan

Siklós, Belterület 1425/10 hrsz.-ú 801 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan

Siklós, Belterület 1425/11 hrsz.-ú 800 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan

 

Az ingatlanok megtekinthetőek: 2017. május 18. (csütörtök) de. 10 00 óra illetve más előre egyeztetett időpontban is.

Az érdeklődőktől Siklós Város Jegyzőjéhez címzett írásbeli pályázatot várunk, melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket és az abban szereplő vételárat elfogadja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 23. (kedd) du. 1600 óra

A nyilvános liciteljárás induló ára az egyes területek esetében az alábbi:

Siklós, Belterület 1425/8 hrsz.-ú ingatlan    4.800.000,-Ft

Siklós, Belterület 1425/9 hrsz.-ú ingatlan    4.800.000,-Ft

Siklós, Belterület 1425/10 hrsz.-ú ingatlan  3.800.000,-Ft

Siklós, Belterület 1425/11 hrsz.-ú ingatlan  4.000.000,-Ft

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként az ingatlanok kikiáltási árának 10 %-át köteles a pályázó az eladónak az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11731087-15330987-00000000 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül. Teljesítésként csak pénzfizetést fogadunk el.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen (aláírási címpéldány bemutatásával) vagy meghatalmazottja közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, 10 napnál nem régebbi cégkivonat bemutatása mellett járhat el.

A liciteljárás időpontja: 2017. május 25. de. 1000 órakor

A liciteljárás helye: Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Kossuth tér 1. (Tanácsterem)

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik lehetővé. Tájékoztatást szóban és írásban a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Városüzemeltetési Osztályán illetve a 72/579-540 telefonszámon lehet kérni.