/
/
ma György névnap van
2017. Április 24
a honlap akadálymentes változata
KERESÉS
az oldalon

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Siklós Város Önkormányzata nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Siklós, Felszabadulás u. 23. I. 3. szám alatti, 1146/A/7 helyrajzi számú, 116,94 m2 alapterületű, 4 szobás komfortos, üres lakását.

Az ingatlan megtekinthető: 2017. április 11. (kedd) du. 14 00 óra illetve más előre egyeztetett időpontban is.

Az érdeklődőktől Siklós Város Jegyzőjéhez címzett írásbeli pályázatot várunk, melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket és az abban szereplő vételárat elfogadja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 18. du. 1600 óra

A nyilvános liciteljárás induló ára 7.900.000,-Ft (mely tartalmazza az ingatlan és az osztatlan közös területek vételárát)

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként 500.000,-Ft-ot köteles a pályázó az eladónak az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11731087-15330987-10020009 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül. Teljesítésként csak pénzfizetést fogadunk el.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen (aláírási címpéldány bemutatásával) vagy meghatalmazottja közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, 10 napnál nem régebbi cégkivonat bemutatása mellett járhat el.

A liciteljárás időpontja: 2017. április 20. de. 1000 órakor

A liciteljárás helye: Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Kossuth tér 1. (Tanácsterem)

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik lehetővé. Tájékoztatást szóban és írásban a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Városüzemeltetési Osztályán illetve a 72/579-540 telefonszámon lehet kérni.