/
/
ma György névnap van
2017. Április 24
a honlap akadálymentes változata
KERESÉS
az oldalon

ÁLLÁSHIRDETÉS TERÜLETI VÉDŐNŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Siklós Város Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Siklós Város Önkormányzata

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2019.december 31.-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7800 Siklós, Dózsa Gy utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben foglalt és egyéb jogszabályok által meghatározott Siklós Város Önkormányzatának a védőnői körzetek kialakításáról szóló 13/2016.(VI.29.) rendeletének 1. melléklete szerinti III.területi védőnői körzetben ellátandó feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • • Főiskola, védőnő,
 • • Magyar állampolgárság
 • • Büntetlen előélet
 • • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • • Fényképes szakmai önéletrajz
 • • Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • • Nyilatkozat a benyújtott pályázati anyag bírálók általi  megtekinthetőségéről.
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt  személyes adatainak a pályázati eljárással  összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez  hozzájárul
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó zárt vagy nyílt ülésen  kéri a pályázat megtárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Halmos Barbara nyújt, a 06-72-579-515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • • Postai úton, a pályázatnak a Siklós Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7800 Siklós, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1/1579/2017, valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő. 
 • • Személyesen: Dr.Halmos Barbara, Baranya megye, 7800 Siklós, Kossuth tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról Siklós Város Önkormányzat Képviselő -testülete dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •  Siklos.hu - 2017. április 5.
 • •  Siklós Város Önkormányzat hirdetőtáblája - 2017. április 5.