/
/
ma Gusztáv névnap van
2018. Január 16
-4°C / -2°C
a honlap akadálymentes változata
KERESÉS
az oldalon

ÁLLÁSHIRDETÉS ÖRSI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Örsi Ferenc Művelődési Központ igazgatója (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018.március.01.-2023.február.28.-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7800 Siklós, Kossuth tér 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Önállóan működő, a helyi önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vezetése, az Alapító Okiratban foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátás. Irányítja az intézmény szakmai tevékenységét. Közművelődési, közösségi feladatok ellátása, szervezése, a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakoztatásához megfelelő programok, rendezvények szervezése, állami és nemzeti ünnepek szervezése, a városi rendezvények szervezése, a kulturális érdekek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi és kiállító tér biztosítása. Hagyományőrző csoportok, egyesületek munkájának segítése, tevékenységük pártfogolása. Kiállítások szervezése. Térségi kulturális kapcsolatok fejlesztése. A művelődési központ és dzsámi üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok (jegyértékesítés, tárlatvezetés, irodák bérbe adása....stb) Adminisztrációs és ügyviteli feladatok. Önállóan működve irányítja az intézmény pénzügyi és gazdasági ügyeit, gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri vizsga.A 150/1992.(XI.20.) Korm.rendelet 6/G.§ által előírt akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről. A felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy felsőfokú szakvizsgának megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,megbízást az kaphat aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbizással egyidejüleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki. ,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • legalább egy nyelvből C tipusú középfokú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kiemelkedő közművelődési tevékenység ( releváns referenciákkal),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó ( ide értve a 2018.évi programtervet) intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program.
 • Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat.
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó zárt vagy nyílt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Halmos Barbara nyújt, a 30/959-8825 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7800 Siklós, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1/3312/2017 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el soron következő ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Siklos.hu - 2017. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják. A pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a ,művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet szerint kerültek kiírásra.