/
/
ma Menyhért névnap van
2017. Augusztus 22
12°C / 25°C
a honlap akadálymentes változata
KERESÉS
az oldalon

ÁLLÁSHIRDETÉS KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján pályázatot hirdet

Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7800 Siklós, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Közterület-felügyelő 29/2012.( III.7) Korm.rendelet. 1.sz melléklet I/30 pont.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ( közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon , a közrend és közbiztonság védelmében ) és az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására ós a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•    Magyar állampolgárság.

•    Cselekvőképesség.

•    Büntetlen előélet,

•    Középiskola/gimnázium, és a 29/2012-(lll.7) Korm.rendelet 1.sz melléklet I/30 pontja szerinti végzettség, vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga megléte,

•    B kategóriás jogosítvány,

•    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

■    középiskola/gimnázium, rendőri,határrendészeti szakképesítés, hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz ( a 45/2012.(111.20.) Korm.rendelet 8. §-a és 1.sz. melléklete alapján)

•     Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata.

•    Nyilatkozat a benyújtott pályázati anyag bírálók általi megtekinthetőségéről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schrempf Tamás nyújt, a 06-72-579-544-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7800 Siklós, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot 01-1/2854/2016, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Siklos.hu - 2017. július ….